Георги Милев

Георги Милев е консултант со долгогодишно искуство во воведувањето на стандардите ISO 9001, ISO 14000, ISO 27000 и ISO20000. Од 2003-та е и сертифициран менаџмент консултант (CMC), а од 2009-та и водечки меѓународен аудитор за стандардите ISO 20000 и ISO 27000 за групацијата CIS - Certification & Information Security GmbH со седиште во Виена. Во својата кариера Георги има работено како консултант и аудитор во повеќето поголеми фирми во Македонија, но и за глобални корпорации во регионот и во светот

Георги Милев