Партнери

   Со цел да им понуди на клиентите напредни ИТ решенија кои ќе им обезбедат поголема конкурентност, квалитет и раст на нивниот бизнис, Нет.Бит е во партнерство со компании кои се водечки во светот на информатичката технологија.   

   http://www.netbit.mk/images/blackstratus.JPG

   http://www.netbit.mk/images/cisco.JPG

   http://www.netbit.mk/images/hp.JPG

   http://www.netbit.mk/images/ibm.JPG

   http://www.netbit.mk/images/juniper.JPG

   http://www.netbit.mk/images/mcafee.JPG

   http://www.netbit.mk/images/microsoft.JPG

   http://www.netbit.mk/images/vmware.JPG