За Нас

Производ на Нет.Бит се деловен консалтинг за системи и стандарди за управување, услуги за деловниот континуитет, и системи за спречување на перење на пари. Нашите производи се од стратешка важност за нашите клиенти. канцеларии има и во Велес. 

Зошто Нет.Бит

0 +
Клиенти
0 +
Земји
0 г
Искуство

Нет.Бит е организиран во три деловни сегменти:

Деловен консалтинг

за управувачки стандарди за квалитет (ISO9001), животна средина (ISO14000), безбедност на информации (ISO27000), деловен континуитет (ISO22301), информатички услуги (ISO20000), и заштита на лични податоци.

Датацентар

е деловна единица лоцирана во Велес која на клиентите им дава услуги за хостирање и колокација на информатички системи, како и складирање на податоци, работа на апликации и деловни ИТ операции.

Усогласеност

Испорака, интеграција и поддршка на системи за усогласеност, управување со ризици и спречување на перење на пари врз основа на софтверските решенија на нашиот партнер Тонбелер АГ - Германија.

Сертификати

Високото ниво на исполнување на барањата на своите клиенти, Нет-Бит го остварува со примена на меѓународните стандарди и најдобри пракси и тоа:

Управување со квалитет – ISO 9001

Управување со животна средина – ISO 14001

Управување со сигурност на информации – ISO 27001

Управување со информации за приватност – ISO 27701

Управување со ИТ услуги – ISO 20000

Управување со деловен континуитет – ISO 22301

  1. Политика за управување со квалитетот и животната средина
  2. Политика за сигурност на информативниот систем

Закажи Термин Со Нашите Експерти

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.