Добредојдовте
Прочитај Повеќе
Усогласеност
Како резултат на своето долгогодишно искуство и врвна експертиза во доменот на деловната усогласеност, Нет.Бит може да понуди услуги и решенија за ефикасно спротивставување на ризиците од перење пари и финансирање тероризам.
Прочитај Повеќе
Деловен Консалтинг
Деловен консалтинг за управување со деловните процеси со цел континуирано подобрување на работењето на Вашата организација, подигнување на нивото на свесноста и посветеноста на вработените, и задоволување на регулаторните барања - сегашни и идни.
Прочитај Повеќе
Датацентар
Користењето на Нет.Бит Датацентар овозможува лесни и брзи надградби, со оглед на расположливите капацитети и нивната дистрибуираност на повеќе физички локации
Прочитај Повеќе
Previous
Next

Зошто Нет.Бит

0 +
Клиенти
0 +
Земји
0 г
Искуство

Нашите Решенија

Усогласеност

Согласно законската регулатива, финансиските организации се должни да изработат и спроведуваат Програма за СППФТ. Програмата за СППФТ треба да кореспондира со меѓународната и домашната регулаторна рамка

Деловен Консалтинг

Во насока на усогласување со Правилникот за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување

Датацентар

Управување со деловниот континуитет Net.BCM (Business Continuity Management) претставува логичен редослед на активности кои е потребно да се превземат за да се задоволат барањата искажани со имплементацијата на ISMS,​

Нет.Бит-БЛОГ

Препораки

Контактирај не

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Како да не најдете