Нет.Бит-БЛОГ

Хибриден ИT

Поимот “хибриден ИТ” станува популарен и возможен со појавата на

Read More »

Heartbleed Bug

Нов сериозен пропуст е откриен во заштитата на популарниот OpenSSL

Read More »