IT Планирање и проектирање

IT Планирање и проектирање

При планирањето на ИТ особено е важно да се познаваат трендовите и индустриските стандарди. Погрешна инвестиција во погрешен избор на решенија може да предизвика долгорочни негативни ефекти во работењето и дополнителни трошоци. Затоа е особено важно при планирањето на ИТ да се одбираат најсигурните и потврдени решенија, за да се постигне оптимална економичност и брз поврат на инвестициите во нови ИТ системи.

Преку партнерства со водечки фирми во областа на ИТ и комуникациите, во Нет.Бит редовно го следиме технолошкиот развој, иновации и трендови. Нашите инжинери се сертифицирани од многу водечки компании како Cisco Systems, Hewlett-Packard, Motorola, Nokia-Siemens, Microsoft, McAfee, и други. Преку редовната соработка и следење на новините од овие партнери, секогаш сме во можност да понудиме најдобри и најсигурни решенија за нашите клиенти.

Преку услугите за проектирање и ревизија, нашите клиенти добиваат подобар увид во работењето на својот ИТ, нови идеи за подобрување на услугите, препораки за можни заштеди, и за севкупна оптимизација на ИТ